برچسب : سیگار کشیدن

خطرات مرگ آور سیگار کشیدن
سلامتی

خطرات مرگ آور سیگار کشیدن، حتی روزانه یک عدد

فکر می کنید، سیگار کشیدن فقط یک عدد، در روز بی ضرر است؟ دوباره فکر کنید!!! ” تحقیقات نشان می دهد حتی یک واحد سیگار در روز، می تواند شانس مرگ زودرس را افزایش دهد.