برچسب : صدابیزاری

بیماری میزوفونیا

بیماری میزوفونیا چیست؟

صدابیزاری یا Misophonia (میزوفونیا) نوعی اختلال عصبی است که به شخص مورد نظر هنگام شندیدن صدای خاصی احساس شدید منفی در خود می کند، این احساس منفی، حسی مانند: تنفر، عصبانیت، انزجار و گریختن

بیزاری از صدا
اخبار پزشکی

صدابیزار کیست؟

اگر شما هم نمی توانید صدای غذا خوردن اطرافیانتان را تحمل کنید و ترجیح می دهید تنها غذا بخورید، باید بدانید که مبتلا به عارضه خاصی به نام صدابیزاری یا میسوفونیا هستید.