برچسب : دستگاه گوارش

 رژیم مایع کامل
تغذیه

در مورد رژیم مایع کامل بیشتر بدانید.

رژیم مایعات به بیمارانی توصیه می شود که قادر به جویدن و مصرف غذاهای خام و نرم نیستند و دارای مشکل گوارشی هستند. به افرادی که مبتلا به مشکلات مختلف مری و معده استفاده از این رژیم پیشنهاد می شود.