برچسب : وزن کودک

 میان وعده مغذی برای نوزادان
تغذیه

میان وعده هایی مغذی برای نوزاد شیرخوار شما

اکثر کودکان و شیرخواران از مصرف میان وعده امتناع می کنند و تمایلی به خوردن آن ها ندارند. این خوردنی ها در زمینه رشد بهتر و افزایش وزن کودک تاثیر زیادی دارند.