برچسب : پوسیدگی

 مسواک و سفیدی دندان
سلامتی

سفید نشدن دندان علیرغم زدن مسواک

خیلی از مهره داران در دهانشان دارای ساختارهایی با رنگ سفید هستند که آن ها را دندان می نامند.دندان ها وظیفه تکه تکه کردن و جویدن غذا را بر عهده دارند و جنس ساختشان از استخوان نیست