برچسب : افسردگی پس از زایمان

دیابت بارداری افسردگی

دیابت بارداری باعث افزایش خطر افسردگی می شود

ین نتایج که حاصل یک مطالعه جدید است، نشان داده است که دیابت بارداری می تواند ریسک ابتلا به افسردگی پس از زایمان را برای زایمان اول مادر افزایش دهد.