برچسب : پوکی استخوان در مردان

استخوان
بیماری ها

در مورد پوکی استخوان بیشتر بدانیم.

بیماری پوکی استخوان یکی از عارضه هایی است که در مردان حدود 70-65 سال دیده می شود. این بیماری در زنان اغلب 10 الی 15 سال قبل از سنین یائسگی بروز پیدا می کند.