برچسب : بیماری گال

نشانه های بیماری گال
بیماری ها

نشانه های ابتلا به بیماری گال

چقدر در مورد بیماری گال می دانید؟ این بیماری پوستی در اثر نیش حشره ای ریز به وجود می آید و از نشانه های آن خارش شدید پوست است. برای درمان و پیشگیری از این بیماری می بایست کارهایی را انجام دهید که