برچسب : زشتی

احساس زشت بودن
اخبار

کدام کشورها بیشتر دچار خود زشت پنداری هستند ؟

افراد مختلف در مورد زیبایی درک متفاوتی دارند.هر کس در این مورد سلیقه ای دارد.اما در جوامع مختلف عقایدی در مورد جذابیت فیزیکی وجود دارد که در نظر افراد نسبت به زیبایی تاثیر گذار است