برچسب : بلوغ زودرس

نشانه های بلوغ زودرس
اخبار پزشکی

اشتباهات رایج در تشخیص بلوغ زودرس

حالت‌های مختلفی وجود دارند که در نظر والدین شبیه به بلوغ زودرس هستند، اما در ردیف بلوغ زودرس قرار نمی‌گیرند، برای بررسی بیشتر با دیجی زیبا همراه باشید