برچسب : اعتیاد در جوانان و نوجوانان

نحوه تشخیص نوجوان معتاد
اجتماعی

چطور از اعتیاد نوجوانمان با خبر شویم ؟

در دنیای امروزی نوجوانان و جوانان در برابر بزرگسالان مواد مخدر بیشتری مصرف میکنند و گسترش و در دسترس بودن مواد مخدر سبب شده تا نوجوانان و جوانان بیشتر به سمت آن کشیده شوند