برچسب : سندروم آشیانه خالی

طلاق عاطفی زوجین
اجتماعی

طلاق عاطفی چیست و چرا رخ می دهد ؟

کم نیستند زن وشوهرانی که به دلایل مختلف ترجیح می دهند اسمی از طلاق در صفحه شناسنامه‌شان ثبت نشود؛ درعوض گرفتار نوع دیگری از جدایی به نام جدایی عاطفی می شوند