برچسب : هل

خواص درمانی هل
تغذیه

خواص درمانی هل

این دانه گیاهی می تواند انواع بیماری های جسمی شما درمان کند، اگر سردرد می گیرید یا احساس حالت تهوع می کنید و اغلب اشتها ندارید بهتر است از این دانه استفاده کنید