برچسب : رشد سرطان

رشد آمار ابتلا به سرطان در دهه اخیر

رشد آمار ابتلا به سرطان در دهه اخیر تا بیش از یک سوم

محققان با بررسی های متعدد به نتایجی در مورد ارتباط پیری جمعیت با رشد بیماری ها دست یافته اند. بر اساس یک مطالعه جدید آمار ابتلا به سرطان های مختلف در جهان در مقایسه با 10 سال گذشته تا 33 درصد افزایش یافته است.