برچسب : تغذیه کودک

بهانه گیری های غذایی کودکان و روش کنترل آن ها
تغذیه

بهانه گیری های غذایی کودکان و روش کنترل آن ها

کودکان امروز ایرادهای غذایی زیادی می گیرند و از مصرف غذاهای سنتی و خانگی امتناع می ورزند. برخی گوشت قرمز نمی خورند. برای کنترل تغذیه دلبندتان با دیجی زیبا همراه باشید!