برچسب : PMS

نشانه های فرسودگی شغلی و استرس
سلامتی

نشانه های هشدار دهنده فرسودگی شغلی و استرس بیش از حد کدامند؟

بدن ما به روش های مختلفی سعی می کند تا نشانه هایی از میزان استرس بالا را به ما گوشزد کند. گاهی این هشدار ها به صورت مخفی و گذرا می باشد. به دنبال مواجه با شرایط استرس زا، بدن به صورت خودکار سعی در بازسازی و درمان خود می کند