برچسب : کودکی

تربیت صحیح کودک
سلامتی

برای تربیت صحیح بگذارید کودکان رفتارهای کودکانه داشته باشند

داشتن روان سالم در کودکی، تنها راهی است که از مشکلات و آسیب های بزرگسالی کم می کند. بازی و تفریح مناسب باعث به دست آمدن روانی سالم و پویا در کودک می شود و اجازه می دهد که کودک در بزرگسالی بتواند از مشکلات بزرگ و کوچک زندگی بگذرد و کمتر افسرده شود.