برچسب : درمان صرع با استفاده از مواد مخدر

درمان صرع
اخبار پزشکی

درمان بیماری صرع با مشتقی از گیاهان دارای مواد مخدر

کار آزمایی های بالینی جدید نشان می دهد، نسخه ای با ترکیب گیاهانی مانند ماری جوانا می تواند در برابر اشکال مقاوم صرع و درمان آن کمک کننده باشد