برچسب : کرونر قلب

تاثیر سرما بر قلب
اخبار پزشکی

قلب و عروق چه آسیبی از سرما می بینند؟

شروع سرد شدن هوا و قرار گرفتن در آب و هوای سرد، برای سلامت کسانی که بیماران قلبی دارند، می تواند مضر باشد. این افراد در هوای سرد باید بیشتر مراقب قلب و عروق بدنشان باشند.