برچسب : راه های درمان سرطان پروستات

پروستات
اخبار پزشکی

سرطان پروستات در مردان

سرطان پروستات هنگامی که پروستات با پیشرفت سرطان روبه رو باشد به کار میرود و همانگونه که می دانید پروستات در دستگاه تناسلی مردان به صورت غده فعالیت می کند.