برچسب : کودکان اوتیستیک

 استرس کودکان اوتیستیک
بیماری ها

اوتیسم و مشکلات گوارشی ناشی از استرس در کودکان اوتیستیک

کودکانی که به اختلال اوتیسم دچار هستند در معرض انواع مشکلات گوارشی ناشی از استرس قرار خواهند گرفت. سیستم گوارشی این کودکان با کوچکترین استرسی دچار اختلال خواهد شد.