برچسب : خواستگار سن بالا

پاسخ به ازدواج مردان مطلقه
اجتماعی

به خواستگاری مردان مطلقه چه جوابی بدهیم؟

جدایی و طلاق در زندگی مشترک هر چند موضوعی تلخ است اما ممکن است برای برخی افراد اتفاق بیفتد. اما آیا کسی که از همسر خود جدا شده است محکوم به این است که تا آخر عمر خود در تنهایی به سر ببرد؟