برچسب : لخته خونی

ترومبوز چیست
بیماری ها

هر آنچه باید درباره ترومبوز بدانید.

لخته خون یا ترومبوز با تخریب دیواره عروق خونی در اثر عوامل مختلف مانند رادیکال‌های آزاد، عفونت یا تروما در درون عروق خونی ایجاد می‌شود و باعث ایجاد ساختار آترواسکلروتیک می‌گردد.