برچسب : مشخصات کره ماه

تاثیر ماه بر بدن انسان
اجتماعی

با تاثیرات ماه بر بدن آشنا شویم!

آیا میدانید ماه زیبا چقدر روی سلامت بدن ما تاثیر میگذارد؟ آیا میدانید که ماه میتواند روی سلامت روانی ما تاثیر گذاشته، باعث بیخوابی و حتی باعث رشد سریع تر موها شود؟