برچسب : نگهداری خودرو

تاثیر رانندگی روی سلامت ماشین
سرگرمی

10 نکته ارزشمند رانندگی برای داشتن ماشین سالم

حتی برخی از رانندگان با تجربه نیز ممکن است دارای عادت‌هایی باشند که سبب فرسودگی و کاهش طول عمر خودروی آن‌ها شود. برای خواندن 10 نکته ارزشمند رانندگی صحیح با دیجی زیبا همراه باشید!