برچسب : کودکان آسمی

 آسم
بیماری ها

کودکان آسمی در معرض چاقی

بر اساس جدیدترین مطالعات، خردسالانی که به آسم مبتلا هستند نسبت به دیگر کودکان که مشکل تنفسی ندارند، بیشتر با خطر ابتلا به چاقی مواجه هستند.