برچسب : بیماری عروق

بیماری قلبی
اخبار پزشکی

بیماریهای قلبی و عروقی

بیماری‌های قلبی‌عروقی علت اصلی مرگ و میر در مردان و زنان در سراسر جهان می باشد. برخی عوامل‌خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی قابل اصلاح وکنترل هستند، در حالی که سایر عوامل‌خطر تحت کنترل ما نیستند.