برچسب : رشد نوزاد

اختلال رشد کودک
بیماری ها

چگونه متوجه اختلال رشد کودک مان شویم؟

زمانی که شیرخواران و کودکان در رشد طبیعی شان ناتوان باشند، به این موضوع اختلال رشد می گویند. تا وقتی که مشکل تشخیص داده نشود از عنوان اختلال رشد برای آن استفاده میشود.