برچسب : تاثیر سیگار روی تربیت فرزندان

مادران سیگاری و تربیت فرزندان
سبک زندگی

مادرهای آینده ، مادرهای سیگاری!

کودکان بیشتر دوران کودکی خود را همراه با مادر خود می گذرانند، به همین سبب مادران تاثیر بسیار زیادی بر تربیت فرزندان دارند