برچسب : شبیه سازی سه بعدی مغز

مدل مغزی
تازه های علمی

شبیه سازی سه بعدی مغز

سلول‌های عصبی موجود در مغزهای سه‌بعدی به پیشرفت مطالعات درباره سکته مغزی، بیماری آلزایمر و همچنین ضربه مغزی کمک شایانی می کنند.