برچسب : آتش‌نشانی

آمادگی در زمان آتش سوزی
اجتماعی

در مواقع بروز آتش سوزی چه باید کرد؟

در صورتی که اتفاق ساختمان پلاسکو در شهر و محل زندگی شما رخ دهد شما تا چه حد آمادگی برخورد و مواجهه با این حادثه را دارید؟ آیا با روش های اورژانسی و امدادهای اولیه برای مقابله با انواع سوختگی آشنایی دارید؟