برچسب : عطسه

عطسه های مکرر
بیماری ها

عطسه کردن مکرر یک واکنش نسبت به خورشید

بعضی از افراد با نگاه کردن به نور خورشید، عطسه کردن هایشان شروع می شود که در بعضی مواقع، می تواند آزار دهنده و خسته کننده باشد.

آیا در خواب هم عطسه می کنیم؟
اخبار پزشکی

عطسه در خواب

انسان ها در طول روز با تحریک سیستم عصبی خود چندین عطسه می کنند اما آیا این پدیده در هنگام خواب نیز اتفاق می افتد؟