برچسب : آدم های سلطه پذیر

سلطه جو یا سلطه پذیر
سبک زندگی

شما در زندگی مشترک سلطه جو هستید یا سلطه پذیر؟

مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد؟ برای دیدن پاسخ همراه دیجی زیبا باشید!