برچسب : نشانه های سرطان

نشانه های سرطان خانم ها
بیماری ها

نشانه هایی از سرطان که خانم ها باید جدی بگیرند!

آزمایش های معمول ویژه بانوان مانند پاپ اسمیر و ماموگرافی نقش مهمی در مقابله با سرطان دارد اما کافی نیست. در واقع زنان باید به وضعیت بدن خود و تغییرات آن توجه کنند.