برچسب : خطر آب دادن به نوزاد

به نوزاد آب ندهید!
تغذیه

هرگز به نوزاد آب ندهید!

دادن آب به نوزاد می تواند منجر به اختلالات تغذیه ای شود و سلامت او را به خطر بیاندازد. نوزادان همه آب مورد نیازشان را از طریق غذایی که به آنها میدهید بدست می آورند.