برچسب : علائم مسمومیت با کرچک

کرچک و مضرات مصرف آن
تغذیه

خوردن کرچک و خطر مسمومیت با آن

علیرغم فراوان بودن خواص روغن کرچک، این گیاه دارویی نیز همانند تمامی گیاهان دارویی در مواردی نبایستی مصرف و یا باید در مصرف آن احتیاط نمود