برچسب : چای ارل گری

خواص چای ارل گری
تغذیه

خواص بی نظیر چای ارل گری

چای ارل گری یک چای بریتانیایی است که به خاطر عطرش معروف است، از جمله فواید چای ارل گری می توان به تاثیر مثبت آن بر روی قلب اشاره کرد.چرا که سطح کلسترول بد را کاهش می دهد