برچسب : خوراکی های ضد استرس

درمان استرس با مصرف مواد
بیماری ها

درمان استرس با مصرف مواد غذایی ممکن است

افراد زیادی در طول روز با استرس های شدید مواجه می شوند و از این موضوع رنج زیادی می برند. مواد غذایی که استفاده می کنیم تاثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش استرس می گذارند.