برچسب : خوردن پنیر در صبحانه

خوردن پنیر در صبحانه
تغذیه

آیا پنیر انتخاب خوبی برای صبحانه است؟

یک صبحانه مفید از نظر طب سنتی صبحانه ای است که پنیر در آن وجود ندارد، بهتر است به دانش آموزانتان در وعده صبحانه پنیر ندهید چون مانع فعالیت و کارایی مغز آن ها خواهد شد