برچسب : نشانه‌های جسمانی ابتلا به افسردگی

 بیماری های روحی و عارضه های جسمی
بیماری ها

رابطه بیماری های روحی و عارضه های جسمی

درد جسمانی و افسردگی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. درد می تواند افسرده کننده باشد و افسردگی می تواند موجب و تشدید کننده درد باشد.