برچسب : علاقه مرد به زن

 راه های شناسایی میزان علاقه مرد به زن
سبک زندگی

راه های شناسایی میزان علاقه مرد به زن

اگر می‌خواهید بدانید یک مرد واقعاً شما را دوست دارد یا نه توجه زیادی به حالات صورت او در زمان ارتباط باشید. خصوصاً مردمک چشم‌ها می‌تواند نشانه‌ی مهمی از علاقه و احساس او باشند.