برچسب : بهترین نان

نان سنگک
سبک زندگی

سنگک، سالم ترین نان ایرانی

استاندارد جهانی مصرف نمک روزانه ۵ گرم است. این در حالی است که در کشور ما مردم روزانه ۱۲ گرم نمک مصرف می کنند. نان یکی از مهم ترین منابع غذایی برای مردم یک جامعه است.