برچسب : مصرف کربوهیدرات‌ های ساده و شکر

علل بی حالی بدن
سبک زندگی

۶ عامل بی حالی در علم پزشکی

چرا گاهی اوقات احساس بی رمقی و بی حالی به ما دست میدهد. این حالت ناشی از چه مشکلاتی درون بدن ما پدید می آید؟ برای رفع این عارضه از چه روش هایی می توانیم کمک بگیریم؟