برچسب : کاشت پستان

ایمپلنت پستان
علمی

آیا ایمپلنت پستان مانع شیر دادن به نوزاد است؟

ایمپلنت پستان،کاشت پستان و درون کاشت پستان ۳ نامی هستند که مربوط به عمل بزرگ کردن پستان میباشند. این عمل را برخی از خانم ها انجام میدهند و نتیجه هم دارد.