برچسب : نا منظم بودن

ویژگی های کارمند نمونه
روانشناسی

ویژگی های یک کارمند نمونه

تمامی انسانها به موفقیت در محیط کار و همچنین تبدیل شدن به فردی مفید علاقمند هستند اما گاهی ممکن است شما وظایف خود را به خوبی انجام دهید و کارمندی با کارایی بالا و با نظم باشید ولی باز مورد توجه مدیرتان قرار نگیرید