برچسب : رشد حداکثری آناتومی بدن

مواد غذایی مناسب در دوران بلوغ
سلامتی

بهترین های تغذیه در دوران بلوغ

به دلیل سرعت رشد بالا در این سن و میزان فعالیت های فیزیکی بدن نوجوان انرژی بیشتری را مصرف می کند و معمولا سرعت رشد و عضله سازی در پسران بیشتر از دختران می باشد