برچسب : ارزیابی مشکلات

مهارت حل مسئله کودکان
روانشناسی

آموزش مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله به کودک

بچه‌‌ها باید بیاموزند خودشان چگونه مسائل و مشکلات را حل و فصل کنند. حل مسئله یکی از شش مهارت مهم زندگی است که والدین باید آنها را به فرزندان‌شان بیاموزند.