برچسب : کاهش LDL

تلخ شدن لیمو شیرین
تغذیه

دلیل تلخ شدن لیمو شیرین چیست ؟

علت تلخی لیموشیرین وجود موادی به نام نارینجین (نارینژین) و لیمونین است، نارنجین و لیمونین با اکسیژن هوا ترکیب شده و باعث تلخی لیمو شیرین می شوند