برچسب : لیتوپدیون

جنین سنگی
علمی

لیتوپدیون چیست؟

زنی الجزایری تبار، پس از مراجعه به پزشک به دلیل درد شکم، متوجه می‌شود که به مدت ۳۵ سال، جنینی ۷ ماهه را با خود حمل می‌کرده است که اکنون تبدیل به فسیل شده است.