برچسب : میزان مخدر گل

 ماده مخدر گل
اجتماعی

گل، ماده مخدر و جدید و خطرناکتر از ماری جوانا و حشیش

«گل» باعث توهم می‌شود و یک ‌بار مصرف آن، طوری عملکرد مغز را مختل می‌کند که زندگی بدون آن غیرممکن می‌شود. گل بخشی‌های مسئول آرام‌بخشی مغز را فلج می‌کند و خودش جایگزین آن می‌شود.